सरकारले बीमा रकम १००,००० रुपैयाँ निर्णय गरेको छ

ज्ञानमाण्डू।सरकारले पहिले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेको थियो जसको अनुसार एउटा परिवर ले वार्षिक २५,०० रुपैया म अग्रिम भुक्तानी गरेर पाँच सदस्यको परिवारलाई साइन अप गर्न सक्दछ र प्रति वर्ष ५०,००० रुपैयाँ औषधि उपचार खर्चको दाबी गर्न सक्दछ। अब, सरकारले बीमाको दावी रकम १००,००० रुपैयाँ बढाउन निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निदेशकको अनुसार, परिवार द्वारा तिर्नु पर्ने प्रीमियम रकम प्रति वर्ष २,५०० रुपैयाँ रहेको छ । तथापि, अवसेक परिवारको लागि ३,५०० रुपैयाँ तय गरिएको छ जुन ५ भन्दा बढी सदस्यहरूलाई बीमा प्रीमियमको रूपमा लिईनेछ र सो परिवारलागि २००,००० रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार दिइनेछ । सरकारले ७० वर्ष भन्दा माथि जेष्ठ नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रिमियम बिना १००,००० रुपैयाँमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाउन योजना बनाइरहेको छ।स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले अहिले सम्म ४४ जिलहरु समातेको छ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस बर्ष भित्र ७७वटै जिल्लाका मानिसहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाउने योजना बनाइरहेको छ । बीमा योजना अन्तर्गत, बीमा गर्ने परिवरले पोषण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टीकाकरण, पारिवारिक योजना, सुरक्षित मातृत्व, ओपीडी र आपातकालीन सेवा जस्ता सेवाहरू पाउनेछन्।