Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

३ वर्षीय दोस्रो वर्ष (बी .ए, बी.एससी, बी .बी .एस र बी .एड) र ४ वर्षीय बी .बी .एस, बी.एड दोस्रो वर्षको रुटिन प्रकाशित

ज्ञानमाण्डू।त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले ३ वर्षीय स्नाताक स्तर दोस्रो वर्ष (बी .ए, बी.एससी, बी .बी .एस र बी .एड)(B.A, B.Sc, B.B.S & B.Ed) र ४ वर्षीय बी .बी .एस, बी.एड, बी.एस.सी(B.B.S, B.Ed, B.Scदोस्रो वर्षको परीक्षा रुटिन प्रकाशित गरेको छ।

श्रावण १३ देखि तीन वर्षिय बी .ए को दोश्रो वर्ष परीक्षाको शुरुवात हुनेछ भने श्रावण १४, २०७६ देखी चार वर्षिय बी .एससी को दोश्रो वर्षचार वर्षिय बी .बी .एस को दोश्रो वर्ष, चार वर्षिय बी .एड को दोश्रो वर्ष र श्रावण १५, २०७६ देखी चार वर्षीय बी .बी .एस र तीन वर्षीय बी .ईडीका परिक्षहरु संचालन हुनेछन् ।

परीक्षा समय: १२ बजे देखि ३ बजे।