शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको सूचना

ज्ञानमाण्डू।जेठ १६ गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको सूचना यस प्रकार रहेको छ: