Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

श्रम आपूर्ति कम्पनीहरुको आवेदन रद्दको बारेमा सूचना

ज्ञानमाण्डू।श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको श्रम आपूर्ति कम्पनीहरुको आवेदन रद्दको बारेमा सूचना: 

IME