Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भइ अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उमेदवरहरुको सूची प्रकाशित

ज्ञानमाण्डू।नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निम्न माध्यमिक तहमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि साबिकको पााँचओटै विकास क्षेत्र वाट छनोट भई शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका विभिन्न विषयका कुल १५७४ जना उमेदवारहरुको सूची प्रकाशित गरेको छ ।

निम्न माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भइ अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उमेदवरहरुको अन्तिम योग्यता क्रम सूची

IME