नागरिक लगानी कोषमा रोजगारीको अवसर, न्यूनतम याेग्यता +2 पास