Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशन, २०७६ मा संशोधन/परिमार्जन

नेपाल राष्ट्र बैंकज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकले  "क", "ख" र "ग" वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को विभिन्न निर्देशनहरुमा संशोधन/परिमार्जन गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक

Ad Below News Title

Ad After News Content

Bottom News Content

IME

Enjoy Your Study

GME