Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन

 नेपाल राष्ट्र बैंकज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकले  "क", "ख" र "ग" वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७७ को विभिन्न निर्देशनहरुमा संशोधन/परिमार्जन/थप गरेको छ।

Mega Bank

Ad After News Content