Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

Muktinath Bikas Bank

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन

  

ज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकले "घ" वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७७ को इ.प्रा निर्देशन १३/०७७ को बुदा न.  १ को उपबुदा (ङ)  लाई विभिन्न निर्देशनहरुमा संशोधन गरेको छ र सोहि बमोजिम गर्नु गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक  ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि देहायबमोजिम संशोधन गरेको छ।

Ad Below News Title

Mega Bank

Ad After News Content