Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

नेपाल राष्ट्र बैंक सेवातर्फको सहायक पदको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, पूर्ण नतिजा सहित


ज्ञानमाण्डू।नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको प्रशासन सेवातर्फको सहायक (सहायक द्वितीय) विज्ञापन नं. १३/२०७६ मा माग (पदसंख्या: ३१, खुलातर्फ -१७, महिलातर्फ -५, आदिवासी जनजातितर्फ -३, मधेशीतर्फ -३, दलिततर्फ -२ र पि.क्षे.तर्फ -१ जना) बमोजिमको पदसंख्यामा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिइएको अन्तर्वार्ताको आधारमा सफल भएका उल्लिखित नाम, थर र रोल नं. भएका उम्मेदवारहरु निम्नबमोजिमको योग्यताक्रमानुसार नियुक्तिको लागि छनौट भएको व्यहोरा बैंकले जानकार गराएको छ । 

छनौट भएका मुख्य उम्मेदवारहरुले नियुक्ति लिने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौंमा २०७८ बैशाख ६ गते सोमबारका दिनभित्र सम्पर्क राख्नु हुन सूचित गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य व्यहोरा अनुकूल भएमा नियुक्ति दिइने र उक्त तोकिएको मितिभित्र सम्पर्क राख्न नआएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार हुने व्यहोरा  बैंकले जानकार गराएको छ ।

Ad Below News Title

Mega Bank

Ad After News Content