Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Global IME Bank

Bizbazar

ad mana

छिमेक लघुवित्तले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग्याे, SLC/SEE पास र अनुभव नहुनेका लागि सुनैलो अवसर

chhimek laghubitta

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको यस छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लागी देहाय बमोजिमको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुवाट मिति २०७९।०३।१२ गते भित्र यस वित्तीय संस्थाको तल उल्लेखित ठेगानामा आइपुग्ने गरि दरखास्त आव्हान गरेको छ । दरखास्त फारमका साथ दरखास्तवालाको बायोडाटा, पासपोर्ट साइजको ३ प्रति फोटो शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, तालिम तथा अनुभवहरुको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीका साथ सम्पर्क फोन नं. उल्लेख गरि पेश गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक छनौटमा परेका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश गरिने छ । संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखि प्राप्त दरखास्तहरु कारण खोलि वा नखोलि अस्वीकृत गर्ने वा विज्ञापन रद्द गर्ने सम्मको अधिकार यस वित्तीय संस्थामा सुरक्षित रहनेछ ।

सहायक चतुर्थ तहको लागी आवेदन दिनेको हकमा अन्य आवश्यक कुराहरु :

(क) उमेर : १८ वर्ष पूरा भई २५ बर्ष ननाघेको । महिला उम्मेदवारको हकमा अधिकतम उमेरमा ५ वर्ष थप हुनेछ ।

(ख) छनौट प्रकृया : लिखित बा अन्तर्वार्ता वा दुबै । 

(ग) दरखास्त फाराम पाउने तथा बुझाउने स्थान : # आवेदन फाराम संस्थाको तोकीएको शाखा कार्यालयहरुबाट वा यस वित्तीय संस्थाको वेभसाइट www.chhimekbank.org बाट download गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । # पूर्णरुपमा भरेको आवेदन फाराम, परीक्षा दस्तुर बापतको रकम जम्मा गरेको भौचर, लगायत अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कागजातको साथ दरखास्त फाराम यस वित्तीय संस्थाको निम्न शाखा कार्यालयहरुमा बुझाउनु पर्नेछ : 

(१) फुडलिङ शाखा (ताप्लेजुङ) सम्पर्क नं.०२४-४६१०४८
(२) नागी शाखा (पाँचथर) सम्पर्क नं. : ९८५२६६०८१४
(३) फिदिम शाखा (पाँचथर) सम्पर्क नं. ०२४-५९००७७
(४) याङवरक शाखा (पाँचथर) सम्पर्क नं. : ९८५६००५५६६
(५) तिनघरे शाखा (ईलाम) सम्पर्क नं. : ०२७-५५५२१५
(६) नेपालटार शाखा (ईलाम) सम्पर्क नं. : ०२७-४२१०३७
(७) दिक्तेल शाखा (खोटाङ) सम्पर्क नं.०३६-४२०५१९
(८) सल्लेरी शाखा (सोलुखुम्बु) सम्पर्क नं.०३८-५२०१४८
(९) वर्णालु शाखा (ओखलढुंगा) सम्पर्क नं.०३७-५२०६४६
(१०) भोजपुर शाखा (भोजपुर) सम्पर्क नं.०२९-४२०३२४
(११) दिङ्ला शाखा (भोजपुर) सम्पर्क नं.९८५२०६९५२५
(१२) औशिडाँडा शाखा (तेह्रथुम) सम्पर्क नं.९८४५८४१५३०
(१३) जिरिखिम्ती शाखा (तेह्रथुम) सम्पर्क नं.०२६-४१००९०
(१४) जोरपाटी शाखा (धनकुटा) | सम्पर्क नं.०२६-४०४१५५
(१५) शहिदभूमि शाखा (धनकुटा) सम्पर्क नं.९८०९२८१९७५
(१६) बागलुङ शाखा (बागलुङ) सम्पर्क नं.०६८-५२१२२०
(१७) वेनी शाखा (म्याग्दी) सम्पर्क नं.०६९-४११०४१
(१८) तमघास शाखा (गुल्मी) सम्पर्क नं.०७९-५२०८८२
(१९) अमरगढी शाखा (डडेलधुरा) सम्पर्क नं.० ९६-४२०२६८
(२०) बैतडी शाखा (बैतडी) सम्पर्क नं.०९५-४०००९८
(घ) सेवा सुविधा : वित्तीय संस्थाको नियमानुसार ।

(ङ) दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मिति : २०७९/०३/१२ गते कार्यालय समय भित्र ।

(च) परीक्षा दस्तुर : रु.५००।- (अक्षरेपी पाँच सय रुपैयाँ मात्र ।)

(छ) परीक्षाको मिति, समय र स्थान : | वित्तीय संस्थाको वेभसाइट www.chhimekbank.org बाट जानकारी दिईनेछ ।

(ज) नियुक्ती प्रकृया : परीक्षामा उतिर्ण भएका उम्मेदवारहरुलाई कम्तीमा ६ महिनाको विषयगत तथा वस्तुगत तालिममा समावेश गराईनेछ। ६ महिनाको तालिम पश्चात पुनः परीक्षा लिई उतिर्ण भएका उम्मेदवारहरुलाई वित्तीय संस्थाको नियमानुसार १ वर्ष अवधिको लागी परिक्षणकालको नियुक्ती दिईनेछ । काम सन्तोषजनक भएमा त्यस पश्चात स्थायी नियुक्ती दिईनेछ ।
अधिकृत सातौ तहको लागी आवेदन दिनेको हकमा अन्य आवश्यक कराहरु :

(क) उमेर : २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको । महिला उम्मेदवारको हकमा अधिकतम उमेरमा ५ वर्ष थप हुनेछ ।

(ख) छनौट प्रकृया : लिखित तथा अन्तर्वार्ता ।

(ग) दरखास्त फाराम पाउने तथा बुझाउने स्थान : # आवेदन फाराम यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा यस वित्तीय संस्थाको वेभसाइट | www.chhimekbank.org बाट download गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । # पूर्णरुपमा भरेको आवेदन फाराम, परीक्षा दस्तुर बापतको रकम बैंकमा जम्मा गरेको भौचर (Connect IPS मार्फत जम्मा गरेको भए Payment Transaction Details), लगायत अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कागजातको स्क्यान कपि संलग्न गरी तोकिएको समय भित्र यस वित्तीय संस्थाको वेभसाइट www.chhimekbank.org/career मार्फत अनलाईन आवेदन दिनु पर्नेछ । साथै दरखास्त फाराम यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत बुझाउन सकिनेछ ।

(घ) सेवा सुविधा : वित्तीय संस्थाको नियमानुसार ।

(ङ) दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मिति : २०७९/०३/१२ गते कार्यालय समय भित्र ।

(च) परीक्षा दस्तुर : रु.५००/- (अक्षरेपी पाँच सय रुपैयाँ मात्र ।

(छ) परीक्षा दस्तुर जम्मा गर्ने बैंक तथा खाता नं. : # खातावालाको नाम : छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. #खाता नं.: ०७८००७६५७६७०००३१ # खाता रहेको बैंक : प्रभु बैंक लि., नयाँ बानेश्वर शाखा
(ज) लिखित तथा अन्तवांता परीक्षाको मिति, समय र स्थान : वित्तीय संस्थाको वेभसाइट www.chhimekbank.org बाट जानकारी दिईनेछ ।

(झ) नियुक्ती प्रकृया : लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षामा उतिर्ण भएका उम्मेदवारहरुलाई वित्तीय संस्थाको नियमानुसार १ वर्ष अवधिको लागी परिक्षणकालको नियुक्ती दिईनेछ । काम सन्तोषजनक भएमा त्यस पश्चात स्थायी नियुक्ती दिईनेछ ।

अन्य जानकारी : माथि उल्लेखित विज्ञापनहरु मध्ये कुनै एउटामा मात्र आवेदन दिन पाईनेछ । प्रारम्भिक छनौटमा परेका आवेदकहरुको जानकारी यस वित्तीय संस्थाको वेभसाइट www.chhimekbank.org बाट लिन सकिनेछ । रितपूर्वक प्राप्त नभएका आवेदनहरु स्वतः रद्द हुनेछन।

Ad Below News Title

Ad Inside News Content2

Admana

Energy Line

slc share training

below content