Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

ad mana

मिर्मिरे लघुवित्तमा कर्मचारीको आवश्यकता, +2 पासका लागि सुनौलो अवसर

Micro Finance Jobs in Nepal

mirmire laghubitta

Click here to join viber community for all Vacancy Updates.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजत-पत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले रिक्त रहेका देहाय बमोजिम पदहरुमा पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्न ईच्छुक योग्य, सक्षम र अनुभवी नेपाली नागरिकहरुबाट २०७८ पौष २८ गते कार्यालय समयभित्र निम्न अनुसारको ठेगानामा आईपुग्ने गरी दरखास्त आव्हान गरेको छ ।

Click here to join Gyanmandu.com's Viber Community

vacancies in nepal

Click here to join viber community for all Vacancy Updates.

Ad Below News Title

slc share training