Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८, १० र ११ मा अध्ययनरत छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीहरुको नामावली

ज्ञानमण्डू।नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकाश समिति मार्फत व्यवस्थापन तथा वितरण हुँदै आएको ९ देखी १२ कक्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८, १० र ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नामावलीको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरेकाे छ ।

छात्रवृत्ति पाउन योग्य सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८, १० र ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नामावली: