Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

Muktinath Bikas Bank

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकबाट अनुपतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७७  को अ. प्रा. निर्देशन नं. ५/०७७ मा संशोधन गरेको छ। 


Ad Below News Title

Mega Bank

Ad After News Content